Priemyselné podlahy a pohľad na ne

Priemyselné podlahy

Priemyselné podlahy a pohľad na ne

Priemyselné podlahy sú vhodné do všetkých priestorov, ktoré sa využívajú na tento účel. Priemyselné podlahy sú vysoko špecializovaným výrobkom, pretože musia spĺňať veľmi prísne kritériá a byť pritom veľmi odolné. Môžeme sa na to pozrieť z viacerých pohľadov. Napríklad si vezmime do úvahy pohľad investora. Ten samozrejme očakáva, že ak investuje sumu peňazí do podlahy, tak sa mu vráti a bude mu slúžiť počas celého obdobia vedenia prevádzky bez ďalších nákladov na jej opravu. Teda takáto podlaha by sa nemala praskať, ani by sa nemali vytvárať rôzne jamy, či výbežky. Návratnosť investície je tu samozrejme relatívna.

Z pohľadu zamestnanca, ale tiež i majiteľa, je tu dôležité hľadisko bezpečnosti. Priemyselné podlahy by mali byť nekompromisne najbezpečnejšími podlahami, ktoré sú na trhu. Využívajú sa hlavne liate podlahy, ktoré sa dajú bez problémov aplikovať do týchto priestorov a ich údržba je úplne bezproblémová. Nie sú šmykľavé a navyše odolávajú i takým chemickým látkam ako sú rozpúšťadlá, oleje, kyseliny, benzín a podobné agresívne látky. Ich čistenie si vyžaduje len bežné umývanie a použitie bežných prostriedkov. Pre zamestnancov je určite dôležité i to, aby bola podlaha zdravotne vhodná do týchto priestorov, pretože sa tu pohybujú celý deň.